سیستم اعلام زلزله در ژاپن

توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


وقوع زلزله ها یعنی لغزش، شکست یا جابجایی لایه های زیرین زمین و این واقعه همراه با انتشار دو نوع موج لرزشی است که موج اولیه دارای قدرت کمی است اما موج دوم دارای قدرت تخریب بالاتری است.

متاسفانه فاصله زمانی بین انتشار این دو موج بسیار کم و حداکثر یک دقیقه است اما ژاپنی ها با نصب سیستمهای خبررسانی مستقیم به اماکن حساس از همین فاصله زمانی کوتاه جهت متوقف کردن فعالیتهای خطرآفرین مانند حرکت قطارها، ساخت و سازهای ساختمان و از طریق رسانه ها جهت آگاه سازی مردم استفاده میکنند.